Sokağımda Tarih Yazıyorum - Production

Yadsınamaz ölçüde önemli bir geçmişe sahip kentimizin tarihine canlı şahitleriyle ışık tutuyoruz ...!

İzmitin en eski ve en köklü 21 mahallesinde yaşayan ve mahallenin geçmişine tanıklık eden kişilerle yapacağımız röportajlardan oluşacak olan proje, genç neslin bugünlerini ve kendi kimliklerini tanıma, kent tarihini bilerek çevreyi anlama, kentsel ve ortak mirasın bilincinde olma ve farklı sosyoekonomik ve kültürel gelen gençlerin, kent tarihini araştırarak birlikte bir gelecek inşa etmelerine katkıda bulunacak.

"Sokağımda Tarih Yazıyorum" projesi,

özellikle gençlerin ve de bu kentte yaşayan kentdaşların kendi kimliklerini, aidiyetlerini ve bu kimliği var eden tüm süreçleri yaşadıkları mahallelerin tarihsel değerlerini anlamaları; bu anlayışın ayrılmaz bir parçası olan çevrelerini ve yaşadıkları kenti, kentte yaşayan insanları, kentin tarihini ve dönüşümlerini mahalleler ve semtler, gündelik hayat, çevre, iş kolları ve insan hareketliliği üzerinden görmelerini ve tanımalarını hedefliyoruz.

 

 

 

 

 

  

 

 

  • 1